Φωτογραφίες Αγιάς

Επιμέλεια:Παναγιώτης Αρχοντής (απο το προσωπικό μου φωτογραφικό αρχείο)